Ekonomy

O firme

Firma JANATOKI s.r.o. poskytuje komplexné ekonomické, účtovné a daňové služby pre fyzické a právnické osoby. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti kompletného účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní. Našim hlavným cieľom je poskytovať spoločnostiam kvalitné služby v tejto oblasti.

Služby

Poskytujeme:
 • vedenie paňažného denníka
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • pokladničné knihy
 • evidenciu DPH
 • skladové hospodárstvo
 • účtovná závierka a inventarizácia
 • daňové priznanie
 • poradenstvo
 • evidencia majetku firmy
 • spracovanie služobných ciest
Ďalej poskytujeme:
 • výpočet miezd
 • evidencia dochádzky
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • prihlasovanie/odhlasovanie do/zo SP a ZP
 • vypracovanie mesačných výkazov
 • vypracovanie štvrťročného prehľadu
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancom
 • mzdové listy
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • zápočty odpracovaných rokov
 • ostatné podľa požiadania klienta